Số/Kí hiệuNgàyLoại VBTóm tắt nội dung
Attachment Icon6973/UBND-KT121/10/2019Công vănV/v hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu đầu tư Dự án Nhà máy điện gió tại Hà Tĩnh
Attachment Icon6972/UBND-KT121/10/2019Công vănV/v phương án triển khai các dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương
Attachment Icon6974/UBND-KT120/10/2019Công vănV/v giao kiểm tra, tham mưu về đề xuất nghiên cứu Dự án Nhà máy sản xuất VLXD từ nguyên liệu tro, xỉ