Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon11/BC-UBND10/1/2018UBND tỉnhCông tác thanh tra quý IV và năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018 (số liệu từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/12/2017)
Attachment Icon10/BC-UBND10/1/2018UBND tỉnhTình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
Attachment Icon9/BC-UBND10/1/2018UBND tỉnhTình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường
Attachment Icon6/BC-UBND9/1/2018UBND tỉnhCông tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Attachment Icon441/BC-UBND29/12/2017UBND tỉnhTình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ
Attachment Icon439/BC-UBND26/12/2017UBND tỉnhV/v thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sủ dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016
Attachment Icon432/BC-UBND21/12/2017UBND tỉnhTình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2017
Attachment Icon431/BC-UBND21/12/2017UBND tỉnhTổng kết năm 2017 tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon422/BC-UBND15/12/2017UBND tỉnhTổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy
Attachment Icon420/BC-UBND14/12/2017UBND tỉnhTình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon86/BC-UBND4/12/2017UBND tỉnhTổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2017
Attachment Icon393/BC-UBND1/12/2017UBND tỉnhKết quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Attachment Icon391/BC-UBND1/12/2017UBND tỉnhTình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon386/BC-UBND30/11/2017UBND tỉnhKhảo sát, nắm tình hình người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên
Attachment Icon347/BC-VPUB27/11/2017Văn phòng UBND tỉnhKết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017
Attachment Icon354/BC-UBND31/10/2017UBND tỉnhCông tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017
Attachment Icon348/BC-UBND19/10/2017UBND tỉnhTình hình thiệt hại và công tác triển khai đối phó, khắc phục hậu quả đợt mưa, lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày 06/10 đến ngày 10/10/2017
Attachment Icon344/BC-UBND13/10/2017UBND tỉnhCông tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017
Attachment Icon335/BC-UBND6/10/2017UBND tỉnhTình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2017
Attachment Icon327/BC-UBND27/9/2017UBND tỉnhKết quả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon325/BC-UBND27/9/2017UBND tỉnhĐánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các Trung tâm xúc tiến Đầu tư, xúc tiến Thương mại và xúc tiến Du lịch trực thuộc các Sở, ban, ngành quản lý theo ngành, lĩnh vực
Attachment Icon323/BC-UBND25/9/2017UBND tỉnhBáo cáo diễn biến và công tác ứng phó bão; tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 xảy ra ngày 15/9/2017
Attachment Icon318/BC-UBND13/9/2017UBND tỉnhTổng kết thi hành Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ
Attachment Icon310/BC-UBND5/9/2017UBND tỉnhTổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng
Attachment Icon303/BC-UBND29/8/2017UBND tỉnhTiếp thu, giải trình theo Kết luận tại Thông báo số 125/TB-BTNMT ngày 30/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon281/BC-UBND16/8/2017UBND tỉnhCông tác phòng, chống tham nhũng từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017
Attachment Icon279/BC-UBND16/8/2017UBND tỉnhV/v cấp phát, triển khai và ứng dụng chữ ký số chuyên dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon8/BC-BTCD10/8/2017Văn phòng UBND tỉnhTài liệu tiếp công dân định kỳ
Attachment Icon275/BC-UBND7/8/2017UBND tỉnhKết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017
Attachment Icon274/BC-UBND7/8/2017UBND tỉnhKết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .