Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Công văn
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon2231/UBND-NC123/4/2018UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
Attachment Icon2229/UBND-NL223/4/2018UBND tỉnhV/v xây dựng nhà máy tại xã Sơn long và xây dựng tuyến đường tại xã Sơn Trà của Công ty CP đầu tư Vạn Xuân
Attachment Icon2225/UBND-KGVX123/4/2018UBND tỉnhV/v sủa chữa, nâng cấp Nhà thi đấu thể dục, thể thao tỉnh
Attachment Icon2224/UBND-KGVX123/4/2018UBND tỉnhV/v xin chủ trương và thỏa thuận hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Hồ sinh thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (giai đoạn 1)
Attachment Icon2223/UBND-KGVX123/4/2018UBND tỉnhV/v giao xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon2221/UBND-NL323/4/2018UBND tỉnh V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018
Attachment Icon2220/UBND-XD123/4/2018UBND tỉnh V/v xem xét, tham mưu về đề xuất hỗ trợ mua xe chở rác thải sinh hoạt
Attachment Icon2219/UBND-GT23/4/2018UBND tỉnh V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình cầu Thó, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon2217/UBND-NL123/4/2018UBND tỉnhV/v rà soát, làm rõ nội dung đề xuất phân bổ nguồn vốn NTM NSTW năm 2018 hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh trường học, trạm y tế
Attachment Icon2216/UBND-NL123/4/2018UBND tỉnhV/v rà soát, làm rõ cơ sở đê ban hành quy định và thực hiện nội dung tiêu chí 15.4 về tỷ lệ dân số có hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử trong XD NTM
Attachment Icon2215/UBND-GT23/4/2018UBND tỉnhV/v điểm dừng kỹ thuật, quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án nâng cấp, mở rộng đường 19/5,thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon2214/UBND-GT23/4/2018UBND tỉnh V/v nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình cầu Cây Trồ, xã Phú Gia, huyện Hương Khê
Attachment Icon2213/UBND-GT23/4/2018UBND tỉnh V/v điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường ứng cứu hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon2212/UBND-GT23/4/2018UBND tỉnhV/v điều chỉnh dự án nâng cấp tuyến đường vào trung tâm các xã Thạch Điền – Nam Hương – Thạch Hương – Thạch Xuân, huyện Thạch Hà
Attachment Icon2211/UBND-NC23/4/2018UBND tỉnhV/v nắm thông tin và đưa đón đại biểu dự Lễ hội khai trương mùa du lịch biển năm 2018
Attachment Icon2209/UBND-NL323/4/2018UBND tỉnhV/v góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon2203/UBND-XD123/4/2018UBND tỉnh V/v xác định, quản lý chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon2202/UBND-XD123/4/2018UBND tỉnh V/v khảo sát lập QH xây dựng Đài Tưởng niệm Liệt sỹ xã Thạch Lưu
Attachment Icon2201/UBND-NL323/4/2018UBND tỉnh V/v tham mưu đề xuất của UBND thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon2200/UBND-TH123/4/2018UBND tỉnhV/v tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 01.5
Attachment Icon2199/UBND-TH123/4/2018UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon2199/UBND-TH123/4/2018UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon2198/UBND-TH123/4/2018UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 09/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Attachment Icon2197/UBND-NL23/4/2018UBND tỉnhV/v kiểm tra, tham mưu xử lý kiến nghị của UBND huyện Can Lộc
Attachment Icon2191/UBND-XD123/4/2018UBND tỉnh V/v điều chỉnh dự án đầu tư Khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê
Attachment Icon2187/UBND-NL123/4/2018UBND tỉnhV/v xin ý kiến phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn NSTW xây dưng NTM năm 2018 hỗ trợ xây dựng mô hình theo tiêu chí
Attachment Icon2186/UBND-NL123/4/2018UBND tỉnhV/v xin ý kiến phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân NTM năm 2018
Attachment Icon2185/UBND-GT123/4/2018UBND tỉnhV/v hỗ trợ kinh phí xã hội hóa đầu tư xây dựng công trình Cột biểu tượng Ngành giao thông vận tải tại Khu di tích lihcj sử Ngã ba Đồng Lộc
Attachment Icon2183/UBND-GT23/4/2018UBND tỉnh V/v điểm dừng kỹ thuật, quyết toán dự án nâng cấp, mở rộng đường liên xã miền núi Thiên Lộc – Phú Lộc
Attachment Icon2182/UBND-GT23/4/2018UBND tỉnh V/v hỗ trợ nguồn vốn thi công dự án đường GTNT hệ thống điện kết hợp vào các khu trang trại chăn nuôi các xã Tân Lộc, Phù Lưu, Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .