Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Công văn
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon8072/UBND-KGVX118/12/2018UBND tỉnhV/v thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội
Attachment Icon8071/UBND-KGVX118/12/2018UBND tỉnhV/v góp ý vào Dự thảo Đề án thiết lập hệ thống thông tin tham vấn chính sách
Attachment Icon8054/UBND-NL118/12/2018UBND tỉnh V/v rà soát, lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiến các dự án khắc phục sạt lở bờ biển
Attachment Icon8053/UBND-NL118/12/2018UBND tỉnh V/v xử lý kiến nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh
Attachment Icon8052/UBND-NL118/12/2018UBND tỉnh V/v xử lý kiến nghị của UBND huyện Hương Sơn
Attachment Icon8051/UBND-KT118/12/2018UBND tỉnh V/v tham dự Hội nghị tham vấn về định hướng thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trong thời gian tới
Attachment Icon8050/UBND-NL18/12/2018UBND tỉnh V/v xử lý đơn kiến nghị, phản ánh của công dân
Attachment Icon8049/UBND-NL18/12/2018UBND tỉnh V/v xử lý đơn kiến nghị, phản ánh của công dân
Attachment Icon8048/UBND-KT118/12/2018UBND tỉnh V/v tham dự Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
Attachment Icon8047/UBND-KT118/12/2018UBND tỉnh V/v báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2018
Attachment Icon8046/UBND-KT118/12/2018UBND tỉnhV/v kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017
Attachment Icon8043/UBND-GT118/12/2018UBND tỉnhV/v giải trình các ý kiến góp ý về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (vay vốn WB)
Attachment Icon8042/UBND-TCD318/12/2018UBND tỉnh V/v chuyển đơn của ông Trần Văn Thọ, tổ dân phố 7, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon8040/UBND-KGVX118/12/2018UBND tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon8038/UBND-NL18/12/2018UBND tỉnh V/v phê bình về các thiếu sót liên quan đến triển khai thực hiện gói thầu nâng cấp Cảng cá Xuân Hội
Attachment Icon8036/UBND-XD117/12/2018UBND tỉnh V/v xem xét, tham mưu về đề đầu tư thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng tại thị xã Kỳ Anh
Attachment Icon8035/UBND-XD117/12/2018UBND tỉnh V/v báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2018
Attachment Icon8034/UBND-XD117/12/2018UBND tỉnh V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon8033/UBND-TH117/12/2018UBND tỉnhV/v góp ý dự thảo dự thảo Thông tư bãi bỏ các Thông tư số 61/2010/TT-BTC và Thông tư số 11/2012/TT-BTC
Attachment Icon8024/UBND-NC117/12/2018UBND tỉnhV/v góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
Attachment Icon8022/UBND-CNTT17/12/2018UBND tỉnhV/v góp ý Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẽ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng CNTT tại các bộ, ngành địa phương
Attachment Icon8022/UBND-CNTT17/12/2018UBND tỉnh V/v góp ý Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng CNTT tại các bộ, ngành, địa phương
Attachment Icon8021/UBND-NC117/12/2018UBND tỉnh V/v giao báo cáo việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ
Attachment Icon8020/UBND-NL217/12/2018UBND tỉnh V/v xác định giá đất cự thể 13 lô đất phái Đông kênh N1-9, phường Trần Phú và Khu đất dự án khu dân cư Nam Phố Châu tại thị trấn Phố Châu
Attachment Icon8019/UBND-GT17/12/2018UBND tỉnhV/v xử lý kỹ thuật dự án tuyến đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng (đoạn Xuân Trường – Thạch Bằng)
Attachment Icon8018/UBND-KT117/12/2018UBND tỉnhV/v giao kiểm tra, xử lý việc khai thác đất, cát trong khu vực quy hoạch Dự án Khai thác mỏ sắt Thạch Khê
Attachment Icon8017/UBND-NL17/12/2018UBND tỉnh V/v khẩn trương thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung
Attachment Icon8014/UBND-NL117/12/2018UBND tỉnh V/v xử lý kiến nghị của UBND thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon8013/UBND-NL117/12/2018UBND tỉnh V/v chuyển nguồn vốn kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh năm 2018
Attachment Icon8012/UBND-NL117/12/2018UBND tỉnh V/v tổ chức thực hiện và giải ngân nguồn vốn Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi vốn TPCP giai đoạn 2017-2020

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .