Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Công văn
 

        



Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon492/UBND-VX122/1/2020UBND tỉnhV/v thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon466/UBND-NL121/1/2020UBND tỉnhV/v xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính, tài sản công của Ban QLDA ĐTXDCT Nông nghiệp và PTNT
Attachment Icon463/UBND-NC121/1/2020UBND tỉnhV/v giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND
Attachment Icon461/UBND-NC21/1/2020UBND tỉnhV/v đề nghị đưa ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về ANTT
Attachment Icon460/UBND-NC21/1/2020UBND tỉnhV/v cung cấp thông tin số liệu, trả lời câu hỏi về công tác phòng, chống mua bán người của Việt Nam năm 2019
Attachment Icon459/UBND-NC21/1/2020UBND tỉnhV/v triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua, bán người năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP
Attachment Icon457/UBND-NC21/1/2020UBND tỉnhV/v tham mưu triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ
Attachment Icon453/UBND-PC121/1/2020UBND tỉnhV/v xử lý nội dung đề xuất của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình DD&CN
Attachment Icon450/UBND-NL221/1/2020UBND tỉnhV/v tham mưu xử lý kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường
Attachment Icon449/UBND-GT121/1/2020UBND tỉnhV/v xử lý kiến nghị của UBND thị xã Hồng Lĩnh về điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình cầu Tràng Cần
Attachment Icon448/UBND-NL321/1/2020UBND tỉnhV/v tham mưu kiến nghị của UBND huyện Nghi Xuân
Attachment Icon444/UBND-XD21/1/2020UBND tỉnhV/v lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở tại thị trấn Đức Thọ
Attachment Icon438/UBND-PC120/1/2020UBND tỉnhV/v gia hạn triển khai thí điểm Hệ thống phòng họp không giấy E-Cabinet
Attachment Icon433/UBND-NC20/1/2020UBND tỉnhV/v thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà tặng
Attachment Icon432/UBND-NL120/1/2020UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và đề xuất xây dựng mới công trình PCTT trọng điểm, cấp bách
Attachment Icon431/UBND-NL20/1/2020UBND tỉnhV/v tham mưu xử lý kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT
Attachment Icon430/UBND-TH120/1/2020UBND tỉnhVề việc chấp thuận chủ trương cho phép Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh thực hiện thu phí, lệ phí thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Attachment Icon429/UBND-VX120/1/2020UBND tỉnhV/v tham mưu giải quyết đề xuất của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh
Attachment Icon429/UBND-VX120/1/2020UBND tỉnhV/v tham mưu giải quyết đề xuất của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh
Attachment Icon427/UBND-NL120/1/2020UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi
Attachment Icon423/20/1/2020UBND tỉnhV/v xử lý kiến nghị của Ban Quản lý dự án 6 về mượn đê Hội Thống
Attachment Icon422/UBND-GT120/1/2020UBND tỉnhV/v bố trí kinh phí thanh toán kinh phí mua xi măng năm 2019 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND
Attachment Icon421/UBND-VX120/1/2020UBND tỉnh V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2019
Attachment Icon420/UBND-NC120/1/2020UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A
417/UBND-NC120/1/2020UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn
Attachment Icon416/UBND-TH20/1/2020UBND tỉnh V/v thực hiện Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Attachment Icon415/UBND-TH20/1/2020UBND tỉnhV/v giao góp ý và rà soát số liệu dự thảo Văn kiện Đại hội XIX
Attachment Icon414/UBND-TH20/1/2020UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và KT-XH tháng 01 năm 2020
Attachment Icon411/UBND-NL220/1/2020UBND tỉnhV/v xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đưa vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Attachment Icon410/UBND-NL420/1/2020UBND tỉnhV/v tham mưu xử lý đề nghị của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .