Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy mời
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon39/GM-UBND 21/1/2019UBND tỉnhLàm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về xử lý các tồn đọng, vướng mắc một số dự án trên địa bàn
Attachment Icon38/GM-UBND 21/1/2019UBND tỉnhHọp nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án Bãi xử lý bùn đất nạo vét từ hệ thống thoát nước và đất, cát, phế thải vô cơ, cành lá cây phát sinh trong quá trình vệ sinh môi trường (GĐ1) của CTCP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh và công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu
Attachment Icon37/GM-UBND 19/1/2019UBND tỉnhHọp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Attachment Icon36/GM-UBND 18/1/2019UBND tỉnhHội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Attachment Icon35/GM-UBND 18/1/2019UBND tỉnhDự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ 389 Quốc gia
Attachment Icon34/GM-UBND 18/1/2019UBND tỉnhLàm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về việc xử lý các tồn đọng, vướng mắc một số dự án trên địa bàn
Attachment Icon33/GM-UBND 16/1/2019UBND tỉnhLàm việc với Công ty Liên doanh Conch Kawasaki để nghe báo cáo về đề xuất đầu tư dự án xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng công nghệ đốt rác và sản xuất điện năng trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon32/GM-UBND 16/1/2019UBND tỉnhDự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon30/GM-UBND 15/1/2019UBND tỉnhHọp nghe báo cáo về Dự án cải tạo phục hồi môi trường, cảnh quan khu vực núi Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon29/GM-UBND 15/1/2019UBND tỉnhDự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội năm 2019
Attachment Icon28/GM-UBND 14/1/2019UBND tỉnhDự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018
Attachment Icon27/GM-UBND 14/1/2019UBND tỉnhVề việc hoãn làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh
Attachment Icon26/GM-UBND 14/1/2019UBND tỉnhHọp nghe báo cáo và thống nhất xử lý một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Attachment Icon24/GM-UBND 14/1/2019UBND tỉnhHội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Kế hoạch và Đầu tư
Attachment Icon23/GM-UBND 14/1/2019UBND tỉnhLàm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực II
Attachment Icon22/GM-UBND14/1/2019UBND tỉnhDự Hội nghị trực tuyến "Triển khai công tác ngành Y tế năm 2019"
Attachment Icon21/GM-UBND 12/1/2019UBND tỉnhDự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ
Attachment Icon20/GM-UBND 11/1/2019UBND tỉnhLàm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về xử lý các tồn đọng, vướng mắc đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn
Attachment Icon19/GM-UBND 11/1/2019UBND tỉnhKiểm tra thực địa và làm việc xác định giá đất cụ thể Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn mới Long Bỏng tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon18/GM-UBND 11/1/2019UBND tỉnhHọp nghe Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 04/9/2018 của Văn phòng Chính phủ
Attachment Icon16/GM-UBND 10/1/2019UBND tỉnhLàm việc với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Attachment Icon15/GM-UBND10/1/2019UBND tỉnhLàm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
Attachment Icon14/GM-UBND10/1/2019UBND tỉnhHọp soát xét công tác chuẩn bị tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Bóng đá Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh
Attachment Icon13/GM-UBND 10/1/2019UBND tỉnhDự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của ngành Giao thông vận tải
Attachment Icon12/GM-UBND 9/1/2019UBND tỉnhDự họp nghe Bộ Chỉ huy Bộ đọi Biên phòng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Biên bản Hội đàm cấp giao giữa Hà Tĩnh với các tỉnh: Khăm Muộn, Bô Ly Khăm Xay (Lào)
Attachment Icon11/TB-UBND8/1/2019UBND tỉnhV/v thay đổi địa điểm Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới
Attachment Icon10/GM-UBND8/1/2019UBND tỉnhDự Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2018
Attachment Icon9/GM-UBND8/1/2019UBND tỉnhHội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Attachment Icon8/GM-UBND7/1/2019UBND tỉnhHội nghị sơ kết 03 năm triển khai đại trà thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng đến năm 2020"
Attachment Icon7/GM-UBND7/1/2019UBND tỉnhHọp nghe phương án bán đấu gia tài sản gắn liền với đất của 04 bến xe Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Kỳ Lâm

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .