Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon357/KH-UBND17/10/2019UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019 - 2025
Attachment Icon348/KH-UBND9/10/2019UBND tỉnhTriển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Attachment Icon342/TTr-UBND4/10/2019UBND tỉnhVề việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon341/TTr-UBND4/10/2019UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Attachment Icon339/TTr-UBND3/10/2019UBND tỉnhV/v đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon338/TTr-UBND3/10/2019UBND tỉnhVề việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng
Attachment Icon364/KH-UBND2/10/2019UBND tỉnhLàm việc với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV
Attachment Icon333/KH-UBND1/10/2019UBND tỉnhThực hiện Đề án "Tuyên truyền,phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon332/KH-UBND1/10/2019UBND tỉnhThực hiện Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2025” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon330/KH-UBND30/9/2019UBND tỉnhTriển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon328/KH-UBND30/9/2019UBND tỉnhThực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon356/KH-UBND26/9/2019UBND tỉnhĐón và làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi
Attachment Icon302/KH-UBND12/9/2019UBND tỉnhTổ chức các Hội nghị, Hội thảo, hoạt động xúc tiến thương mại gắn với các sự kiện kinh tế - chính trị của tỉnh năm 2019
Attachment Icon300/KH-UBND11/9/2019UBND tỉnhTổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XIII năm 2020 và tham gia Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020
Attachment Icon320/KH-UBND10/9/2019UBND tỉnhĐón, tiếp và làm việc Đoàn cán bộ tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào
Attachment Icon313/KH-UBND6/9/2019UBND tỉnhĐón, tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Lào Cai
Attachment Icon291/KH-UBND6/9/2019UBND tỉnhTổ chức xét, tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu” năm 2019
Attachment Icon290/TTr-UBND6/9/2019UBND tỉnhV/v đề nghị xác nhận Liệt sỹ và Bằng "Tổ quốc ghi công"
Attachment Icon287/KH-UBND5/9/2019UBND tỉnhTriển khai thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2025
Attachment Icon286/KH-UBND5/9/2019UBND tỉnhTriển khai thực hiện Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021
Attachment Icon284/KH-UBND4/9/2019UBND tỉnhTriển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2019
Attachment Icon277/KH-UBND28/8/2019UBND tỉnhTổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2019
Attachment Icon276/KH-UBND27/8/2019UBND tỉnhThực hiện Dự án 4 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm luật phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người"
Attachment Icon274/KH-UBND26/8/2019UBND tỉnh Triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14
Attachment Icon274/TTr-UBND 23/8/2019UBND tỉnh Về việc đề nghị xác nhận liệt sĩ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công
Attachment Icon271/KH-UBND23/8/2019UBND tỉnhĐiều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon270/KH-UBND23/8/2019UBND tỉnh Thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon269/TTr-UBND 23/8/2019UBND tỉnhVề việc đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho tiểu dự án “Chuẩn bị dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh (PBIIG2)” sử dụng vốn vay Quỹ PPSSF- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Attachment Icon266/KH-UBND21/8/2019UBND tỉnhThực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon262/KH-UBND20/8/2019UBND tỉnhTổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .