Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon93/KH-BCĐ16/10/2018UBND tỉnhTriển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" giai đoạn 2018-2020
Attachment Icon331/TTr-UBND15/10/2018UBND tỉnh V/v xin ý kiến Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCCOP) tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030
Attachment Icon411/KH-UBND14/10/2018UBND tỉnhĐón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Attachment Icon328/KH-UBND11/10/2018UBND tỉnhTriển khai thực hiện cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn thủy sản
Attachment Icon327/KH-UBND9/10/2018UBND tỉnhTổ chức Lễ Công bố "Hoàng hoa sứ trình đồ" là Di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
325/TTr-UBND8/10/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng khu dân cư đô thị và thương mại - dịch vụ Cẩm Vịnh
Attachment Icon324/KH-BCĐ5/10/2018HĐND tỉnhSơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
Attachment Icon322/KH-UBND5/10/2018UBND tỉnhTriển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon321/KH-UBND3/10/2018UBND tỉnhTriển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon320/KH-UBND2/10/2018UBND tỉnhThực hiện Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Attachment Icon388/KH-UBND24/9/2018UBND tỉnhĐón tiếp và làm việc với Đoàn Học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh, Khóa 72 (đối tượng 1), Học viện Quốc Phòng (Thay thế kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh)
Attachment Icon317/TTr-UBND24/9/2018UBND tỉnhV/v đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Attachment Icon387/KH-UBND21/9/2018UBND tỉnhĐón tiếp và làm việc với Đoàn Học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh, Khóa 72 (đối tượng 1), Học viện Quốc phòng
Attachment Icon312/KH-UBND20/9/2018UBND tỉnh Phát triển Văn hóa Đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon311/KH-UBND20/9/2018UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tâm nhìn đến năm 2030
Attachment Icon310/KH-UBND19/9/2018UBND tỉnhLàm việc với Đoàn giám sát Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc thực hiện các chính sách đối với lao động nữ trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon309/KH-UBND19/9/2018UBND tỉnhThực hiện Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu Y té - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo
Attachment Icon308/KH-UBND19/9/2018UBND tỉnhThực hiện Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh "Về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo"
Attachment Icon307/KH-UBND18/9/2018UBND tỉnhThực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước
Attachment Icon305/KH-UBND18/9/2018UBND tỉnh Tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể (bổ sung) năm 2018
Attachment Icon302/KH-UBND17/9/2018UBND tỉnhTriển khai thi hành Luật Lâm nghiệp
Attachment Icon300/KH-UBND14/9/2018UBND tỉnhThực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon299/KH-UBND14/9/2018UBND tỉnhĐiều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
Attachment Icon297/TTr-UBND12/9/2018UBND tỉnh Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua
Attachment Icon296/TTr-UBND12/9/2018UBND tỉnh V/v đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua
Attachment Icon295/TTr-UBND12/9/2018UBND tỉnhV/v đề nghị truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba
Attachment Icon294/TTr-UBND12/9/2018UBND tỉnhV/v đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon291/KH-UBND11/9/2018UBND tỉnhThực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới
Attachment Icon364/KH-UBND7/9/2018UBND tỉnhĐón và làm việc với Đoàn Giám sát của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam
Attachment Icon289/TTr-UBND7/9/2018UBND tỉnhV/v đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước :Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .