Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnQuyết định
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon288/QĐ-UBND19/1/2018UBND tỉnh Thành lập Tổ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon286/QĐ-UBND19/1/2018UBND tỉnh V/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hương Khê
Attachment Icon285/QĐ-UBND19/1/2018UBND tỉnh V/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đức Thọ
Attachment Icon281/QĐ-UBND18/1/2018UBND tỉnhVề việc chi trả tiền trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng đã từ trần theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon280/QĐ-UBND18/1/2018UBND tỉnhVề việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia
Attachment Icon278/QĐ-UBND18/1/2018UBND tỉnh V/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Kỳ Anh
Attachment Icon276/QĐ-UBND18/1/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án: Nhà phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu mua chè xã Kỳ Thượng thuộc Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh
Attachment Icon275/QĐ-UBND18/1/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án Đường giao thông phục vụ sản xuất chuỗi sản phẩm chè thôn Tân Tiến, xã Kỳ Thượng, thuộc Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh
Attachment Icon273/QĐ-UBND18/1/2018UBND tỉnhV/v điều chuyển tài sản nhà nước
Attachment Icon272/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnh V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon271/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnh V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon270/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnhV/v nâng bậc lương đói với cán bộ, công chức, viên chức
Attachment Icon269/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnhV/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon268/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnhV/v nâng bậc lương đói với cán bộ, công chức, viên chức
Attachment Icon268/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnhV/v nâng bậc lương đói với cán bộ, công chức, viên chức
Attachment Icon267/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnhVề việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lươngđối với cán bộ, công chức, viên chức
Attachment Icon266/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnhV/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
Attachment Icon264/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và cắm cọc giải phóng mặt bằng công trình Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào trung tâm xã Hương Thủy, huyện Hương Khê
Attachment Icon263/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon262/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu dân cư nông thôn mới Long Bỏng, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân; tỷ lệ 1/500
Attachment Icon261/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnh Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500)
Attachment Icon261/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnh Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500)
Attachment Icon260/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnh Về việc cấp hỗ trợ kinh phí thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 12 năm 2017
Attachment Icon259/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnhVề việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, trực thuộc Sở Công Thương Hà Tĩnh
Attachment Icon258/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnh Phê duyệt kết quả Đề tài “Nghiên cứu áp dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) phục vụ đánh giá chất lượng nước sông Rào Cái - Hà Tĩnh
Attachment Icon255/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnhV/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hương Sơn
Attachment Icon254/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnhV/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vũ Quang
Attachment Icon253/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnhV/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kỳ Anh
Attachment Icon252/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnhV/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon251/QĐ-UBND17/1/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán dự án hệ thống Dự án: Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .