Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Nghị quyết
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 74/ NQ-HĐND
Ngày ký 23/06/2022
Người ký Hoàng Trung Dũng
Trích yếu Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

nq-74-phe-duyet-ctdt-mot-so-du-an-thuoc-chuong-trinh-phuc-hoi-kinh-te24062022-09.pdf 582(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .