Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Nghị quyết
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 73/ NQ-HĐND
Ngày ký 23/06/2022
Người ký Hoàng Trung Dũng
Trích yếu Bãi bỏ một số nội dung tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

nq-73-bai-bo-mot-so-dieu-cua-nq-6924062022-10h09p49-signed.pdf 497(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .