Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Nghị quyết
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 83/ NQ-HĐND
Ngày ký 15/07/2022
Người ký Hoàng Trung Dũng
Trích yếu Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung 6 tháng cuối năm 2022
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

83nq1.pdf 2636(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .