Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Nghị quyết
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 71/ NQ-HĐND
Ngày ký 29/04/2022
Người ký Hoàng Trung Dũng
Trích yếu Nghị quyết thông qua danh mục các công trình danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ (bổ sung) năm 2022
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

nq71.pdf 1905(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .