Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Nghị quyết
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 75/ NQ-HĐND
Ngày ký 15/07/2022
Người ký Hoàng Trung Dũng
Trích yếu Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

75nq.pdf 502(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .