Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết HĐND cấp huyện
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 73/ 2009/NQ-HĐND
Ngày ký 03/07/2009
Người ký Trần Văn Bằng
Trích yếu Về phát triển kinh tế trang trại đến năm 2015 và các năm tiếp theo
Cơ quan ban hành HĐND huyện Can Lộc
Phần loại Nghị quyết   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

NQ HDND huyen CL SO 73-2009.doc 33(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .