Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết HĐND cấp huyện
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 65/ 2009/NQ-HĐND
Ngày ký 15/07/2009
Người ký Nguyễn Đức Tùng
Trích yếu Về việc phê chuẩn quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu (2007 - 2010) của Thị trấn Xuân An
Cơ quan ban hành HĐND huyện Nghi Xuân
Phần loại Nghị quyết   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

NQ 65-2009 NGHI XUAN.doc 29(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .