Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết SLBN-LuậtPháp lệnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 65/ 2011/QH12
Ngày ký 29/03/2011
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phần loại Luật   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

L65QH.DOC 216(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .