Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon35/BC-UBND8/2/2021UBND tỉnhCông tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
Attachment Icon34/BC-UBND3/2/2021UBND tỉnhTổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020
Attachment Icon27/BC-UBND29/1/2021UBND tỉnhCông tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Attachment Icon6/BC-BCĐ26/1/2021UBND tỉnhKết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Attachment Icon1/BC-UBND2/1/2021UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon502/BC-UBND28/12/2020UBND tỉnhTình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ năm 2020
Attachment Icon411/BC-UBND12/11/2020UBND tỉnhTình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Attachment Icon398/BC-UBND4/11/2020UBND tỉnhBáo cáo rà soát tiêu chí thành lập cơ quan công tác dân tộc
Attachment Icon374/BC-UBND9/10/2020UBND tỉnhQuy hoạch phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050
Attachment Icon373/BC-UBND8/10/2020UBND tỉnhBáo cáo Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 - 2020
Attachment Icon6667/BC-UBND5/10/2020UBND tỉnhTiếp thu, giải trình về hoàn thiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon361/BC-UBND29/9/2020UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon396/BC-UBND22/9/2020Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnhKế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
Attachment Icon335/BC-UBND11/9/2020UBND tỉnh Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon324/BC-UBND1/9/2020UBND tỉnh Kết quả chỉ đạo thực hiện các cam kết khắc phục tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới đối với các đơn vị cấp huyện đã đạt chuẩn
Attachment Icon319/BC-UBND26/8/2020UBND tỉnhTổng kết việc thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
Attachment Icon291/BC-UBND31/7/2020UBND tỉnhTổng kết thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon283/BC-UBND23/7/2020UBND tỉnhTiếp thu, giải trình hồ sơ đề nghị công nhận huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Attachment Icon280/BC-UBND17/7/2020UBND tỉnhCông tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon277/BC-UBND13/7/2020UBND tỉnh Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
Attachment Icon255/BC-UBND6/7/2020UBND tỉnhBáo cáo tiếp thu, giải trình hồ sơ đề nghị công nhận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Attachment Icon234/BC-UBND29/6/2020UBND tỉnhTổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030
Attachment Icon221/BC-UBND22/6/2020UBND tỉnhBáo cáo tổng kết thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020
Attachment Icon191/BC-UBND1/6/2020UBND tỉnhKết quả công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon186/BC-UBND28/5/2020UBND tỉnhV/v thẩm tra hồ sơ đề nghị, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Đức Thọ năm 2020
Attachment Icon185/BC-UBND28/5/2020UBND tỉnhV/v thẩm tra hồ sơ đề nghị, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Thạch Hà năm 2020
Attachment Icon179/BC-UBND25/5/2020UBND tỉnhTổng hợp ý kiến góp ý Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Attachment Icon171/BC-UBND15/5/2020UBND tỉnhKết quả thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon168/BC-UBND13/5/2020UBND tỉnhTổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020
Attachment Icon165/BC-UBND8/5/2020UBND tỉnhThuyết minh đánh giá tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .