Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon379/BC-UBND13/10/2021UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Attachment Icon364/BC-UBND5/10/2021UBND tỉnh Kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
Attachment Icon361/BC-UBND30/9/2021UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý 3, phương hướng nhiệm vụ Quý 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon198/BC-BCĐ30/9/2021UBND tỉnh Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”
Attachment Icon340/BC-UBND20/9/2021UBND tỉnh Công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia
Attachment Icon334/BC-UBND9/9/2021UBND tỉnh Kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội Khóa XIV
Attachment Icon319/BC-UBND30/8/2021UBND tỉnhNội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cấp nước Khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (công trình hồ Rào Trổ và đập dâng Lạc Tiến)
Attachment Icon317/BC-UBND27/8/2021UBND tỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
Attachment Icon316/BC-UBND27/8/2021UBND tỉnhCông tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon309/BC-UBND24/8/2021UBND tỉnh Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
Attachment Icon299/BC-UBND19/8/2021UBND tỉnh Cung cấp thông tin về quy hoạch cửa khẩu biên giới đất liền tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon355/BC-VPUB15/8/2021Văn phòng UBND tỉnhTình hình, kết quả cập nhật, đăng tải dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Attachment Icon285/BC-UBND6/8/2021UBND tỉnh Việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021
Attachment Icon284/BC-UBND6/8/2021UBND tỉnhKết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”
Attachment Icon281/BC-UBND5/8/2021UBND tỉnh Kết quả 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025"
Attachment Icon276/BC-UBND2/8/2021UBND tỉnh Đánh giá, tổng kết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến
Attachment Icon275/BC-UBND30/7/2021UBND tỉnhKết quả thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon4665/BC-UBND22/7/2021UBND tỉnh Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon222/BC-UBND30/6/2021UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon189/BC-UBND3/6/2021UBND tỉnh Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ảnh hưởng dịch COVID-19
Attachment Icon172/BC-UBND19/5/2021UBND tỉnhDanh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 được lựa chọn sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2021 - 2022
Attachment Icon164/BC-UBND12/5/2021UBND tỉnhĐánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ
Attachment Icon161/BC-UBND12/5/2021UBND tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Attachment Icon151/BC-UBND7/5/2021UBND tỉnhkết quả thống kê đất đai năm 2020
Attachment Icon149/BC-UBND7/5/2021UBND tỉnhKế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022
Attachment Icon145/BC-UBND4/5/2021UBND tỉnhKế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
Attachment Icon117/BC-UBND16/4/2021UBND tỉnh Tổng hợp ý kiến góp ý Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Attachment Icon114/BC-UBND16/4/2021UBND tỉnhTổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
Attachment Icon104/BC-UBND7/4/2021UBND tỉnhXin ý kiến xử lý một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân ở tổ dân phố 1, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh và Công ty TNHH 1-9
Attachment Icon94/BC-UBND2/4/2021UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .