Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnCông báo
 
               
Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon225/QĐ-UBND18/1/2021UBND tỉnhV/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a
Attachment Icon220/QĐ-UBND18/1/2021UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lộc Hà
Attachment Icon219/QĐ-UBND18/1/2021UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hương Sơn
Attachment Icon213/QĐ-UBND15/1/2021UBND tỉnhVề việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực Y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon39/2020/QĐ-UBND8/12/2020UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon38/2020/QĐ-UBND3/12/2020UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon37/2020/QĐ-UBND1/12/2020UBND tỉnhBan hành Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon36/2020/QĐ-UBND1/12/2020UBND tỉnhQuy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon35/2020/QĐ-UBND30/11/2020UBND tỉnhVề việc Bãi bỏ Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 về Ban hành Quy chế bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND
Attachment Icon33/2020/QĐ-UBND3/11/2020UBND tỉnhBan hành quy định một số nội dung về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon30/2020/QĐ-UBND26/10/2020UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số nội dung của "Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản" khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon29/2020/QĐ-UBND23/10/2020UBND tỉnhBan hành Quy định phân cấp quản lý đê điều và tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon27/2020/QĐ-UBND2/10/2020UBND tỉnhQuy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon26/2020/QĐ-UBND30/9/2020UBND tỉnhBan hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon25/2020/QĐ-UBND28/9/2020UBND tỉnhQuy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại chợ Cổ Đạm, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon24/2020/QĐ-UBND8/9/2020UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh
Attachment Icon22/2020/QĐ-UBND31/8/2020UBND tỉnh Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon21/2020/QĐ-UBND25/8/2020UBND tỉnhV/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Attachment Icon20/2020/QĐ-UBND21/8/2020UBND tỉnh Quy định tạm thời giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và dịch vụ trông giữ xe tại Chợ huyện Hương Khê
Attachment Icon2595/QĐ-UBND13/8/2020UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon19/2020/QĐ-UBND12/8/2020UBND tỉnhBan hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon17/2020/QĐ-UBND4/6/2020UBND tỉnhBan hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon16/2020/QĐ-UBND4/5/2020UBND tỉnhBan hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon15/2020/QĐ-UBND22/4/2020UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của ỦY ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon14/2020/QĐ-UBND22/4/2020UBND tỉnhBan hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụngvà thanh, quyết toán nguồn vốn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon12/2020/QĐ-UBND20/4/2020UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
Attachment Icon11/2020/QĐ-UBND20/4/2020UBND tỉnhQuy định về danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon10/2020/QĐ-UBND1/4/2020UBND tỉnhSửa đổi Điểm a, Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon9/2020/QĐ-UBND1/4/2020UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương
Attachment Icon8/2020/QĐ-UBND31/3/2020UBND tỉnhQuy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .