Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnCông báo
 
               
Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon411/GM-UBND12/10/2020Hội nghị trực tuyến về ứng phó với diễn biến ATNĐ và tình hình mưa, lũ trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon27/2020/QĐ-UBND2/10/2020UBND tỉnhQuy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon26/2020/QĐ-UBND30/9/2020UBND tỉnhBan hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon25/2020/QĐ-UBND28/9/2020UBND tỉnhQuy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại chợ Cổ Đạm, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon24/2020/QĐ-UBND8/9/2020UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh
Attachment Icon22/2020/QĐ-UBND31/8/2020UBND tỉnh Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon21/2020/QĐ-UBND25/8/2020UBND tỉnhV/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Attachment Icon20/2020/QĐ-UBND21/8/2020UBND tỉnh Quy định tạm thời giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và dịch vụ trông giữ xe tại Chợ huyện Hương Khê
Attachment Icon2595/QĐ-UBND13/8/2020UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon19/2020/QĐ-UBND12/8/2020UBND tỉnhBan hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon17/2020/QĐ-UBND4/6/2020UBND tỉnhBan hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon16/2020/QĐ-UBND4/5/2020UBND tỉnhBan hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon15/2020/QĐ-UBND22/4/2020UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của ỦY ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon14/2020/QĐ-UBND22/4/2020UBND tỉnhBan hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụngvà thanh, quyết toán nguồn vốn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon12/2020/QĐ-UBND20/4/2020UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
Attachment Icon11/2020/QĐ-UBND20/4/2020UBND tỉnhQuy định về danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon10/2020/QĐ-UBND1/4/2020UBND tỉnhSửa đổi Điểm a, Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon9/2020/QĐ-UBND1/4/2020UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương
Attachment Icon8/2020/QĐ-UBND31/3/2020UBND tỉnhQuy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon7/2020/QĐ-UBND26/2/2020UBND tỉnhBan hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon6/2020/QĐ-UBND25/2/2020UBND tỉnhQuy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon5/2020/QĐ-UBND20/2/2020UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon13/2020/QĐ-UBND13/2/2020UBND tỉnhBan hành "Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản" khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2/2020/QĐ-UBND21/1/2020UBND tỉnhV/v ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1/2020/QĐ-UBND9/1/2020UBND tỉnhQuy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại Chợ Thạch Vĩnh, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà
Attachment Icon61/2019/QĐ-UBND19/12/2019UBND tỉnhV/v Ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon60/2019/QĐ-UBND17/12/2019UBND tỉnhBan hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon59/2019/QĐ-UBND28/11/2019UBND tỉnhBan hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon58/2019/QĐ-UBND25/11/2019UBND tỉnhBan hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon57/2019/QĐ-UBND18/10/2019UBND tỉnhBan hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .