Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Công văn
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon4370/UBND-VX29/8/2022UBND tỉnhV/v giao thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thị xã Kỳ Anh (đợt 2)
Attachment Icon4369/UBND-VX29/8/2022UBND tỉnhV/v giao kiểm tra, tham mưu xử lý đề nghị của BTV Tỉnh đoàn
Attachment Icon4360/UBND-GT9/8/2022UBND tỉnhV/v giao chủ đầu tư nút giao tại Km491+250 (T) QL1, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon4359/UBND-GT9/8/2022UBND tỉnhV/v giao chủ đầu tư nút giao tại Km481+501(P), Km482+109(P), Km482+601(P) QL1 đoạn tránh thị xã Hồng Lĩnh của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn
Attachment Icon4358/UBND-GT9/8/2022UBND tỉnhV/v chủ đầu tư nút giao tại Km776+440(P) đường Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Hồng Phúc
Attachment Icon4357/UBND-VX9/8/2022UBND tỉnhV/v đề nghị phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Tĩnh lớp 7
Attachment Icon4344/UBND-VX29/8/2022UBND tỉnhV/v xác nhận việc điều động xe đi làm nhiệm vụ
Attachment Icon4344/UBND-NC28/8/2022UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon4340/UBND-KT18/8/2022UBND tỉnhV/v không xem xét đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may HTH tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ
Attachment Icon4334/UBND-NC28/8/2022UBND tỉnhV/v tham mưu về nội dung đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh
Attachment Icon4330/UBND-NL8/8/2022UBND tỉnhV/v xử lý nội dung kiến nghị của Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp
Attachment Icon4327/UBND-VX28/8/2022UBND tỉnhV/v giao tham mưu hồ sơ trình phê chuẩn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình phát triển CTXH và trợ giúp xã hội
Attachment Icon4318/UBND-GT8/8/2022UBND tỉnhV/v tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe
Attachment Icon4317/UBND-VX28/8/2022UBND tỉnhV/v đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg
Attachment Icon4316/UBND-KT18/8/2022UBND tỉnhV/v trả lời, hướng dẫn Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long
Attachment Icon4315/UBND-VX28/8/2022UBND tỉnhV/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND
Attachment Icon4313/UBND-NC8/8/2022UBND tỉnhV/v khảo sát nhu cầu đào tạo cử nhân luật dành cho người làm công tác pháp chế
Attachment Icon4310/UBND-VX28/8/2022UBND tỉnhV/v giao tham mưu xây dựng Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn đến năm 2025
Attachment Icon4304/UBND-VX28/8/2022UBND tỉnh V/v tổ chức gặp mặt sinh viên và phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ học sinh học Đại học
Attachment Icon4296/QĐ-UBND6/8/2022UBND tỉnhV/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Attachment Icon4293/UBND-KT15/8/2022UBND tỉnhV/v nâng cao chất lượng thẩm định chủ trương đầu tư dự án
Attachment Icon4291/UBND-NL5/8/2022UBND tỉnhV/v khẩn trương hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030
Attachment Icon4289/UBND-VX25/8/2022UBND tỉnhV/v giao xử lý đơn của ông Lê Hữu Kỳ, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà
Attachment Icon4288/UBND-GT15/8/2022UBND tỉnhV/v Tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2022
Attachment Icon4278/UBND-NL5/8/2022UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở
Attachment Icon4277/UBND-NL5/8/2022UBND tỉnhV/v hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa
Attachment Icon4276/UBND-NL15/8/2022UBND tỉnhV/v giao tham mưu xử lý kiến nghị của Công ty TNHH HT Thành Trung về thay đổi nguồn khai thác nước mặt
Attachment Icon4275/UBND-NL15/8/2022UBND tỉnhV/v giao thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon4267/UBND-NC4/8/2022UBND tỉnhV/v tham mưu về nội dung đề nghị của Công ty FHS
Attachment Icon4266/UBND-NL14/8/2022UBND tỉnhV/v giao tham mưu chỉ đạo thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .