Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy mời
 

        Số/Kí hiệuNgày BHSorted ascending, can be sorted descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon631/GM-UBND1/11/0205UBND tỉnhHọp nghe báo cáo dự thảo Chương trình hoạt động của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
Attachment Icon342/GM-UBND18/1/2008UBND tỉnhvề việc họp kiểm tra các công trình quốc phòng an ninh, kinh tế kết hợp với quốc phòng trên đảo Sơn Dương và Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon371/GM-UBND22/8/2011UBND tỉnhTổng kết 10 năm thực hiện công tác Giáo dục - Quốc phòng An ninh 2010-2010
Attachment Icon373/GM-UBND23/8/2011UBND tỉnhlàm việc về dự án Khu đô thị biển cao cấp và sân golf tại xã Kỳ Ninh
Attachment Icon378/GM-UBND23/8/2011UBND tỉnhNghe báo cáo tiến độ, kết quả thanh tra tại các công ty:Cổ phần Lâm sản Hà Tĩnh, TNHH MTV Lâm Nghiệp và DV Hương Sơn, TNHH MTV Lâm nghiệp và DV Chúc A
Attachment Icon381/GM-UBND24/8/2011UBND tỉnhLàm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về công tác bảo vệ phát triển rừng chuẩn bị triển khai Dự án Điều tra kiểm kê rừng
Attachment Icon387/GM-UBND25/8/2011UBND tỉnhTổ chức Lễ tiếp nhận bộ sưu tập ảnh tư liệu về cuộc đời hoạt động của Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập do Tổng cục V Bộ Công an trao tặng
Attachment Icon388/GM-UBND25/8/2011UBND tỉnhHội nghị trực tuyến gaio ban toàn quốc sơ kết việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 6 tháng đầu năm 2011
Attachment Icon390/GM-UBND26/8/2011UBND tỉnhGiao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Attachment Icon389/GM-UBND26/8/2011UBND tỉnhNghe báo cáo phương án lựa chọn giải pháp cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon419/GM-UBND13/9/2011UBND tỉnhTriển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới theo quyết định 1688QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh
Attachment Icon422/GM-UBND15/9/2011UBND tỉnhHọp Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hội và các Ban quản lý dự án
Attachment Icon424/GM-UBND16/9/2011UBND tỉnhHọp Ban Chỉ đạo về công tác cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào
Attachment Icon425/GM-UBND19/9/2011UBND tỉnhVề việc Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới
Attachment Icon426/GM-UBND19/9/2011UBND tỉnhVề việc nghe báo cáo kết quả kiểm tra xác minh khiếu nại về đất
Attachment Icon427/MH-UBND19/9/2011UBND tỉnhVề việc nghe Hội khuyến học tỉnh nghe báo cáo hệ thống tổ chức Hội; công tác khuyến học, khuyến tài, và xã hội hóa giáo dục trong thời gian qua, phương hướng trong thời gian tới
Attachment Icon429/GM-UBND20/9/2011UBND tỉnhVề việc Họp bàn về nội dung thành lập Trung tâm đấu giá tỉnh
Attachment Icon430/GM-UBND21/9/2011UBND tỉnhVề việc họp triển khai kế hoạch tìm kiếm, cất, bốc, đón nhận, an táng hài cốt Liệt Sỹ.
Attachment Icon431/GM-UBND21/9/2011UBND tỉnhVề việc đi kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới và các dự án, chương trình phát triển nông nghiệp
Attachment Icon432/GM-UBND22/9/2011UBND tỉnhV/v xử lý các kiến nghị của các xã Thạch Trị, Thạch văn liên quan đến việc thu hội đất của Công ty Công nghệ Việt Mỹ tại huyện Thạch Hà
Attachment Icon439/GM-UBND23/9/2011UBND tỉnhVề việc thay đổi thời gian làm việc tại giấy mời số 433/GM-UBND
Attachment Icon433/GM-UBND23/9/2011UBND tỉnhHội thảo cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh
Attachment Icon441/GM-UBND27/9/2011UBND tỉnhHọp với Đoàn xây dựng chương trình hợp tác quốc gia
(COSOP) Việt Nam - IFAD giai đoạn 2013 - 2017
Attachment Icon443/GM-UBND27/9/2011UBND tỉnhHội thảo cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh
Attachment Icon444/GM-UBND27/9/2011UBND tỉnhLàm việc với đoàn công tác của ADB và Bộ Nông nghiệp và PTNT
Attachment Icon446/GM-UBND29/9/2011UBND tỉnhHội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
Attachment Icon445/GM-UBND29/9/2011UBND tỉnhHọp giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon450/GM-UBND3/10/2011UBND tỉnhUBND tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo kết quả kiểm tra tại Xí nghiệp Thương binh 27/7 Thạch Hà và Công ty Cổ phần nông lâm sản Hà Tĩnh
Attachment Icon449/GM-UBND3/10/2011UBND tỉnhV/v họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú làn thứ 10 năm 2011
Attachment Icon453/GM-UBND5/10/2011UBND tỉnhV/v tổ chức buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ để nghe báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian qua.

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .