Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy phép
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon22/QĐ-UBND16/5/2023UBND tỉnhQuyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư tại thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn
Attachment Icon21/QĐ-UBND10/5/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư Dự án Cửa hàng xăng dầu Sơn Lĩnh tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơ
Attachment Icon902/GPMT18/4/2023UBND tỉnhGiấy phép môi trường
Attachment Icon16/QĐ-UBND13/4/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon15/QĐ-UBND11/4/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon14/QĐ-UBND5/4/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon12/QĐ-UBND29/3/2023UBND tỉnhChấp thuận Nhà đầu tư Dự án Khu dân cư trung tâm thị trấn Đức Thọ
Attachment Icon9/QĐ-UBND13/3/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon8/QĐ-UBND14/2/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon7/QĐ-UBND13/2/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon6/QĐ-UBND3/2/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon4/QĐ-UBND2/2/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon3/QĐ-UBND2/2/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon1/QĐ-UBND13/1/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon2/QĐ-UBND8/1/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon38/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnhChấp nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon37/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnhChấp nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon36/QĐ-UBND29/12/2022UBND tỉnhChấp nhận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon35/QĐ-UBND27/12/2022UBND tỉnhChấp nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon34/QĐ-UBND19/12/2022UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon30/QĐ-UBND26/10/2022UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận đầu tư
Attachment Icon28/QĐ-UBND21/10/2022UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận đầu tư
Attachment Icon27/QĐ-UBND21/10/2022UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận đầu tư
Attachment Icon23/QĐ-UBND24/8/2022UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon22/QĐ-UBND16/8/2022UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon21/QĐ-UBND15/8/2022UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khai thác đất san lấp núi Cồn Vải tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn
Attachment Icon20/QĐ-UBND20/7/2022UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon20/QĐ-UBND4/7/2022UBND tỉnhChấp thuận Điều chỉnh Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon19/QĐ-UBND1/7/2022UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon18/QĐ-UBND21/6/2022UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .