Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy phép
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon40/QĐ-UBND15/6/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon39/QĐ-UBND15/6/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon38/QĐ-UBND14/6/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon37/QĐ-UBND10/6/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon2272/QĐ-UBND8/6/2021UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon36/QĐ-UBND8/6/2021UBND tỉnhVề việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở kinh doanh và giới thiệu các sản phẩm từ gỗ và tre, nứa Thịnh Hiếu tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon2258/GP-UBND4/6/2021UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon2226/GP-UBND1/6/2021UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon2200/GP-UBND27/5/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò nước dưới đất
Attachment Icon34/QĐ-UBND25/5/2021UBND tỉnhChấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon32/QĐ-UBND21/5/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon31/QĐ-UBND21/5/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon2079/QĐ-UBND14/5/2021UBND tỉnhKhai thác, sử dụng nước dưới đất và phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
Attachment Icon29/QĐ-UBND11/5/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon1973/GP-UBND6/5/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1965/GP-UBND4/5/2021UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1928/GP-UBND27/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1927/GP-UBND27/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1926/GP-UBND27/4/2021UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1922/GP-UBND27/4/2021UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1920/GP-UBND27/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1889/QĐ-UBND23/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1888/QĐ-UBND23/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1858/GP-UBND19/4/2021UBND tỉnhGiấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon1855/QĐ-UBND18/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1854/QĐ-UBND18/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1782/GXN-UBND14/4/2021UBND tỉnhKhu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác đất san lấp trong diện tích dự án Nhà máy gạch không nung tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh
Attachment Icon1717/GP-UBND7/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1716/GP-UBND7/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1715/GP-UBND7/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .