Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon185/TTr-UBND24/5/2023UBND tỉnh Về việc đề nghị Bộ Công an tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy
Attachment Icon183/TTr-UBND22/5/2023UBND tỉnhĐề nghị bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Attachment Icon182/KH-UBND19/5/2023UBND tỉnhThực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030
Attachment Icon175/KH-UBND17/5/2023UBND tỉnhTổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon173/KH-UBND16/5/2023UBND tỉnhRà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Sổ hộ tịch
Attachment Icon171/KH-UBND16/5/2023UBND tỉnh Kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon164/KH-UBND12/5/2023UBND tỉnhTriển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
Attachment Icon161/KH-UBND10/5/2023UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Attachment Icon158/TTr-UBND8/5/2023UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon212/KH-UBND5/5/2023UBND tỉnhĐón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào mùa khô 2022-2023
Attachment Icon155/TTr-UBND5/5/2023UBND tỉnhĐề nghị xác nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”
Attachment Icon154/KH-UBND5/5/2023UBND tỉnh Triển khai Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 07/02/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch số 13-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
Attachment Icon153/TTr-UBND28/4/2023UBND tỉnh Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Điều chỉnh kế hoạch vốn NTM năm 2022 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn sự nghiệp của ngân sách tỉnh năm 2022 phân bổ tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 25/8 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Attachment Icon101/KH-UBND4/4/2023UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025
Attachment Icon136/KH-UBND28/3/2023UBND tỉnhĐón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào
Attachment Icon89/TTr-UBND27/3/2023UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon88/TTr-UBND27/3/2023UBND tỉnh Về việc đề nghị truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba
Attachment Icon86/KH-UBND24/3/2023UBND tỉnh Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023
Attachment Icon85/KH-UBND24/3/2023UBND tỉnh Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
Attachment Icon78/KH-UBND22/3/2023UBND tỉnh Thực hiện Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia
Attachment Icon75/TTr-UBND22/3/2023UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba
Attachment Icon67/KH-UBND15/3/2023UBND tỉnhHành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon105/KH-UBND14/3/2023UBND tỉnhĐón và làm việc với Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Attachment Icon66/KH-UBND14/3/2023UBND tỉnhTriển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 -2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon65/TTr-UBND14/3/2023UBND tỉnhVề việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon64/TTr-UBND14/3/2023UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon63/TTr-UBND14/3/2023UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon62/TTr-UBND14/3/2023UBND tỉnhVề việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon61/TTr-UBND14/3/2023UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon92/TTr-VP13/3/2023Văn phòng UBND tỉnh V/v quyết định giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .