Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết SLBN-LuậtPháp lệnh
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon67/2011/QH1229/03/2011Quốc hộiLUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Attachment Icon66/2011/QH12 29/03/2011Quốc hộiLUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
Attachment Icon65/2011/QH1229/03/2011Quốc hộiLUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Attachment Icon64/2010/QH1224/11/2010Quốc hộiLUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Attachment Icon63/2010/QH1224/11/2010Quốc hộiLUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀUCỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .