Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnQuyết định
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon3433/QĐ-UBND14/10/2021UBND tỉnhCông nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Attachment Icon3431/QĐ-UBND14/10/2021UBND tỉnhthu hồi đất để thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật KV Cổng A, KKT khẩu Cầu Treo tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (đợt 2).
Attachment Icon3429/QĐ-UBND14/10/2021UBND tỉnhV/v phê duyệt Phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ Dự án đầu tư xây dựng cảng cá Cửa Nhượng
Attachment Icon3428/QĐ-UBND14/10/2021UBND tỉnhV/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Attachment Icon3427/QĐ-UBND14/10/2021UBND tỉnhVề việc hủy bỏ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 08/12/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Hồng Lĩnh tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon3425/QĐ-UBND14/10/2021UBND tỉnhVề việc chi trả tiền trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng đã từ trần theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ; các Quyết định: số 290/2005/QĐ-TTg, số 62/2011/QĐ-TTg, số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon3423/QĐ-UBND14/10/2021UBND tỉnhVề việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2025
Attachment Icon3422/QĐ-UBND14/10/2021UBND tỉnhV/v chấm dứt hiệu lực Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Phú Lộc 1, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon3420/QĐ-UBND13/10/2021UBND tỉnhVề việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Attachment Icon3418/QĐ-UBND13/10/2021UBND tỉnhV/v xếp hạng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh
Attachment Icon3417/QĐ-UBND13/10/2021UBND tỉnhV/v phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đô thị phía Bắc thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉ lệ 1/500
Attachment Icon3416/QĐ-UBND13/10/2021UBND tỉnh Về việc miễn nhiệm cán bộ
Attachment Icon3415/QĐ-UBND13/10/2021UBND tỉnh Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ
Attachment Icon3413/QĐ-UBND12/10/2021UBND tỉnhV/v kiện toàn Tổ công tác, Tổ giúp việc hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon3412/QĐ-UBND12/10/2021UBND tỉnhV/v công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021
Attachment Icon3411/QĐ-UBND12/10/2021UBND tỉnhBan hành Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh”
Attachment Icon3410/QĐ-UBND12/10/2021UBND tỉnhVề việc giao chỉ tiêu biệt phái giáo viên Trung học phổ thông năm học 2021-2022
Attachment Icon3409/QĐ-UBND12/10/2021UBND tỉnhVề việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kênh tiêu úng xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3407/QĐ-UBND12/10/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức
Attachment Icon3406/QĐ-UBND11/10/2021UBND tỉnhVề việc tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu” năm 2021
Attachment Icon3405/QĐ-UBND11/10/2021UBND tỉnhV/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Nâng cấp đường Gia Lách đi khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (giai đoạn 2)
Attachment Icon3404/QĐ-UBND11/10/2021UBND tỉnhV/v Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Attachment Icon3402/QĐ-UBND11/10/2021UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3400/QĐ-UBND11/10/2021UBND tỉnhVề việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng, nâng cấp nhà trạm và công trình phụ trợ Trạm bảo vệ rừng Khe Bố, xã Sơn Hồng
Attachment Icon3399/QĐ-UBND11/10/2021UBND tỉnhV/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Attachment Icon3398/QĐ-UBND11/10/2021UBND tỉnhV/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Quản lý, duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh ĐT.546, ĐT.547, ĐT.548, ĐT.550, ĐT.551, ĐT.552, ĐT.553, ĐT.554, ĐT.555, tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
Attachment Icon3395/QĐ-UBND11/10/2021UBND tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025
Attachment Icon3391/QĐ-UBND8/10/2021UBND tỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và rà phá bom mìn, vật nổ thuộc dự án Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà
Attachment Icon3390/QĐ-UBND8/10/2021UBND tỉnhV/v điều chỉnh giảm số người và kinh phí hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã được phê duyệt hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon3389/QĐ-UBND8/10/2021UBND tỉnhVề việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .