Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnQuyết định
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon662/QĐ-UBND26/2/2021UBND tỉnhVề việc đóng cửa mỏ khoáng sản đá xây dựng tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon661/QĐ-UBND26/2/2021UBND tỉnhVề việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
Attachment Icon660/QĐ-UBND26/2/2021UBND tỉnhVề việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
Attachment Icon659/QĐ-UBND26/2/2021UBND tỉnhVề việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
Attachment Icon658/QĐ-UBND26/2/2021UBND tỉnhVề việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
Attachment Icon657/QĐ-UBND26/2/2021UBND tỉnhVề việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
Attachment Icon656/QĐ-UBND26/2/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức
Attachment Icon655/QĐ-UBND26/2/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức
Attachment Icon654/QĐ-UBND26/2/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức
Attachment Icon651/QĐ-UBND26/2/2021UBND tỉnhV/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon649/QĐ-UBND25/2/2021UBND tỉnhPhê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh của Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã năm 2020
Attachment Icon645/QĐ-UBND25/2/2021UBND tỉnhVề việc cấp hỗ trợ kinh phí thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 01 năm 2021
Attachment Icon643/QĐ-UBND25/2/2021UBND tỉnhV/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng thực hiện kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên các tuyến đường, kênh mương nội đồng năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon642/QĐ-UBND25/2/2021UBND tỉnhVề việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Attachment Icon639/QĐ-UBND25/2/2021UBND tỉnhV/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Công Thương
Attachment Icon636/QĐ-UBND25/2/2021UBND tỉnhV/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức
Attachment Icon635/QĐ-UBND25/2/2021UBND tỉnhV/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức
Attachment Icon634/QĐ-UBND25/2/2021UBND tỉnhV/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức
Attachment Icon633/QĐ-UBND25/2/2021UBND tỉnh Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức
Attachment Icon632/QĐ-UBND25/2/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức
Attachment Icon630/QĐ-UBND25/2/2021UBND tỉnhV/v Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Attachment Icon627/QĐ-UBND24/2/2021UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung đợt 3, 4, 5 năm 2020
Attachment Icon625/QĐ-UBND24/2/2021UBND tỉnhPhê duyệt danh sách công dân phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
Attachment Icon624/QĐ-UBND24/2/2021UBND tỉnhPhê duyệt danh sách lao động người nước ngoài phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung khách sạn Hữu Tình
Attachment Icon622/QĐ-UBND24/2/2021UBND tỉnhVề việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Attachment Icon621/QĐ-UBND24/2/2021UBND tỉnhVề việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Attachment Icon618/QĐ-UBND23/2/2021UBND tỉnhPhê duyệt danh sách công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
Attachment Icon615/QĐ-UBND23/2/2021UBND tỉnhV/v phê duyệt Phương án phân loại khách hàng sử dụng điện năm 2021
Attachment Icon614/QĐ-UBND23/2/2021UBND tỉnhV/v Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Attachment Icon613/QĐ-UBND22/2/2021UBND tỉnhV/v Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .