Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Quyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon19/QĐ-UBND12/8/2020UBND tỉnhBan hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon17/2020/QĐ-UBND4/6/2020UBND tỉnhBan hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon16/2020/QĐ-UBND4/5/2020UBND tỉnhBan hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon15/2020/QĐ-UBND22/4/2020UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của ỦY ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon14/2020/QĐ-UBND22/4/2020UBND tỉnhBan hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụngvà thanh, quyết toán nguồn vốn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon12/2020/QĐ-UBND20/4/2020UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
Attachment Icon11/2020/QĐ-UBND20/4/2020UBND tỉnhQuy định về danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon10/2020/QĐ-UBND1/4/2020UBND tỉnhSửa đổi Điểm a, Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon9/2020/QĐ-UBND1/4/2020UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương
Attachment Icon8/2020/QĐ-UBND31/3/2020UBND tỉnhQuy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon7/2020/QĐ-UBND26/2/2020UBND tỉnhBan hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon6/2020/QĐ-UBND25/2/2020UBND tỉnhQuy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon5/2020/QĐ-UBND20/2/2020UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon13/2020/QĐ-UBND13/2/2020UBND tỉnhBan hành "Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản" khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon4/2020/QĐ-UBND13/2/2020UBND tỉnhSửa đổi một số điều của Quy định về ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh
Attachment Icon2/2020/QĐ-UBND21/1/2020UBND tỉnhV/v ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1/2020/QĐ-UBND9/1/2020UBND tỉnhQuy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại Chợ Thạch Vĩnh, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà
Attachment Icon61/2019/QĐ-UBND19/12/2019UBND tỉnhV/v Ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon60/2019/QĐ-UBND17/12/2019UBND tỉnhBan hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon59/2019/QĐ-UBND28/11/2019UBND tỉnhBan hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon58/2019/QĐ-UBND25/11/2019UBND tỉnhBan hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon57/2019/QĐ-UBND18/10/2019UBND tỉnhBan hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon56/2019/QĐ-UBND17/10/2019UBND tỉnhBan hành Quy định về Quy trình thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo
Attachment Icon55/2019/QĐ-UBND3/10/2019UBND tỉnhV/v bãi bỏ Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon54/2019/QĐ-UBND27/9/2019UBND tỉnhban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính
Attachment Icon53/2019/QĐ-UBND24/9/2019UBND tỉnhSửa đổi Điểm b, Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon52/2019/QĐ-UBND24/9/2019UBND tỉnh Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon51/2019/QĐ-UBND20/9/2019UBND tỉnhBan hành Quy định về nghi lễ đối ngoại trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các sự kiện trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon50/2019/QĐ-UBND20/9/2019UBND tỉnhBan hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon49/2019/QĐ-UBND17/9/2019UBND tỉnhBãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .