Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Quyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon20/2022/QĐ-UBND26/7/2022UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
Attachment Icon18/2022/QĐ-UBND14/7/2022UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon17/2022/QĐ-UBND12/7/2022UBND tỉnhBan hành Văn bản quy phạm phát luật Quy định quản lý, cấp phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon16/2022/QĐ-UBND30/6/2022UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 và số 02/2019/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon15/2022/QĐ-UBND23/6/2022UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon12/2022/QĐ-UBND10/6/2022UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Attachment Icon10/2022/QĐ-UBND14/4/2022UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon9/2022/QĐ-UBND25/3/2022UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp
Attachment Icon8/2022/QĐ-UBND10/3/2022UBND tỉnhBãi bỏ điểm b, khoản 2, Điều 2 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon7/2022/QĐ-UBND11/2/2022UBND tỉnhSửa đổi Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon6/2022/QĐ-UBND10/2/2022UBND tỉnhBan hành “Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2/2021/QĐ-UBND11/1/2022UBND tỉnhBan hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1/2022/QĐ-UBND5/1/2022UBND tỉnhBan hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon56/2021/QĐ-UBND31/12/2021UBND tỉnhBan hành Quy chế tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh về công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon55/2021/QĐ-UBND31/12/2021UBND tỉnhBan hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon54/2021/QĐ-UBND24/12/2021UBND tỉnhBan hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon53/2021/QĐ-UBND7/12/2021UBND tỉnhBan hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon52/2021/QĐ-UBND26/11/2021UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
Attachment Icon51/2021/QĐ-UBND24/11/2021UBND tỉnhHỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon50/2021/QĐ-UBND22/11/2021UBND tỉnhBan hành quy định Về tổ chức, quản lý hoạt động bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon49/2021/QĐ-UBND22/11/2021UBND tỉnhQuy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon48/2021/QĐ-UBND19/11/2021UBND tỉnhBan hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon47/2021/QĐ-UBND19/11/2021UBND tỉnhBan hành quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon46/2021/QĐ-UBND29/10/2021UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon45/2021/QĐ-UBND28/10/2021UBND tỉnhBan hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon44/2021/QĐ-UBND30/9/2021UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon43/2021/QĐ-UBND30/9/2021UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon42/2021/QĐ-UBND29/9/2021UBND tỉnhBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt đối với các tuyến có trợ giá trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon41/2021/QĐ-UBND27/9/2021UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐUBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh
Attachment Icon40/2021/QĐ-UBND27/9/2021UBND tỉnhBan hành Quy định phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .