Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Show details for bb
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for cc
Show details for Chương trìnhChương trình
Show details for Chỉ thịChỉ thị
Show details for Chỉ thị Chỉ thị
Show details for Chỉ thị cá biệtChỉ thị cá biệt
Show details for Chỉ thị của Chủ tịchChỉ thị của Chủ tịch
Show details for Chỉ thị QPPLChỉ thị QPPL
Show details for Công vănCông văn
Show details for Công điệnCông điện
Show details for gg
Show details for Giây mờiGiây mời
Show details for Giấy mờiGiấy mời
Show details for Giấy mờitGiấy mờit
Show details for Giấy phépGiấy phép
Show details for GPGP
Show details for kk
Hide details for Kế hoạchKế hoạch
Attachment Icon458/KH-UBND23/11/2022Phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ muối trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2030
Attachment Icon443/KH-UBND19/11/2022Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
Attachment Icon441/KH-UBND17/11/2022Kế hoạch cơ cấu lại lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025
Attachment Icon437/KH-UBND14/11/2022Triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW, Kết luận số 40-KL/TW và Quy định số 70-QĐ/TW
Attachment Icon433/KH-UBND10/11/2022Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon429/KH-UBND10/11/2022Tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Attachment Icon427/KH-UBND8/11/2022Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động
Attachment Icon420/KH-UBND3/11/2022Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon417/KH-UBND3/11/2022Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Attachment Icon407/KH-UBND28/10/2022Triển khai thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 06/9/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .