Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Show details for bb
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for cc
Show details for Chương trìnhChương trình
Show details for Chỉ thịChỉ thị
Show details for Chỉ thị Chỉ thị
Show details for Chỉ thị cá biệtChỉ thị cá biệt
Show details for Chỉ thị của Chủ tịchChỉ thị của Chủ tịch
Show details for Chỉ thị QPPLChỉ thị QPPL
Show details for Công vănCông văn
Show details for Công điệnCông điện
Show details for gg
Show details for Giây mờiGiây mời
Show details for Giấy mờiGiấy mời
Show details for Giấy mờitGiấy mờit
Show details for Giấy phépGiấy phép
Show details for GPGP
Show details for kk
Show details for Kế hoạchKế hoạch
Show details for Kế hoạchlKế hoạchl
Show details for Kết luậnKết luận
Show details for Lịch công tácLịch công tác
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Attachment Icon73/NQ-HĐND15/7/2022Nghị quyết về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon31/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Attachment Icon21/NQ-NĐND17/7/2021Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Lộc Hà và Nghi Xuân
Attachment Icon3/NQ-NĐND25/6/2021Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
Attachment Icon5/NQ-NĐND24/6/2021Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Attachment Icon4/SY-UBND18/2/2020Triển khai thực hiện nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .