Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Show details for bb
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for cc
Hide details for Chương trìnhChương trình
Attachment Icon121/CTr-UBND4/4/2012Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2012 - 2015)
Attachment Icon108/Ctr-UBND27/3/2012Chương trình hành động của UBND tỉnh: thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/12/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và nghị Quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Khóa XVI về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo
Attachment Icon69/CT-UBND29/2/2012Chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với mặt trận tổ Quốc và các tổ chức thanh viên năm 2012
Attachment Icon196/Ctr-UBND31/1/2012Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị Quyết số 03-NQ/TU ngày 03/11/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo
Attachment Icon60/Ctr-UBND9/1/2012Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh năm 2012
Show details for Chỉ thịChỉ thị
Show details for Chỉ thị Chỉ thị
Show details for Chỉ thị cá biệtChỉ thị cá biệt
Show details for Chỉ thị của Chủ tịchChỉ thị của Chủ tịch
Show details for Chỉ thị QPPLChỉ thị QPPL
Show details for Công vănCông văn
Show details for Công điệnCông điện
Show details for gg
Show details for Giây mờiGiây mời
Show details for Giấy mờiGiấy mời
Show details for Giấy mờitGiấy mờit
Show details for Giấy phépGiấy phép
Show details for GPGP
Show details for kk
Show details for Kế hoạchKế hoạch
Show details for Kế hoạchlKế hoạchl
Show details for Kết luậnKết luận
Show details for Lịch công tácLịch công tác
Show details for Nghị quyếtNghị quyết
Show details for Nghị địnhNghị định

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .