Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết VĂn phòng UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for bb
Attachment Icon7/BC-BTCD13/7/2017Thực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018, tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận xử lý đơn thư tháng 7 năm 2018 (số liệu từ ngày 15/6/2018 đến ngày 12/7/2018)
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon71/BC-VP13/5/2016Công tác dân tộc giai đoạn 2010-2015
Attachment Icon296/BC-VPUB9/11/2015Đánh giá việc nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh
Attachment Icon292/BC-VPUB4/11/2015Đáng giá nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh và Bộ ngành Trung ương
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon355/BC-VPUB15/8/2021Tình hình, kết quả cập nhật, đăng tải dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Attachment Icon396/BC-UBND22/9/2020Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
Attachment Icon235/BC-VPUB12/9/2018Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý 3 năm 2018
Attachment Icon63/BC-VPUB7/3/2018Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý 1 năm 2018
Attachment Icon347/BC-VPUB27/11/2017Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017
Attachment Icon8/BC-BTCD10/8/2017Tài liệu tiếp công dân định kỳ
Attachment Icon285/BC-VPUB22/10/2015Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 3713
Attachment Icon243/BC-VPUB29/9/2014Kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng năm 2014
Attachment Icon149/BC-VP12/6/2014Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XVI
Attachment Icon204/BC-VP5/6/2014Kết quả triển khai nhiệm vụ theo Thông báo kết luận số 207/TB-VPCP ngày 20/5/2014 và số 210/TB-VPCP ngày 23/5/2014 của Văn phòng Chính phủ (báo cáo đến ngày 04/6/2014)
Attachment Icon4/BC-VPUB3/1/2014Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2013
Attachment Icon1/BC-VPUB1/1/2014Kết quả thực hiện Mô hình thí điểm bình đẳng giới năm 2013
Attachment Icon271/BC-VP19/11/2013Tóm tắt tiến độ triển khai các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVI (tính đến 11h ngày 19/11)
Hide details for Công vănCông văn
Attachment Icon82/VP-NL39/3/2023 V/v tổng hợp số lượng, thành phần người có uy tín năm 2023
Attachment Icon80/VPUB-GT8/2/2023V/v chuyển trả hồ sơ đề nghị phê duyệt BC NCKT các khu tái định cư tại xã Quang Lộc, Trung Lộc, Kim Song Trường, huyện Can Lộc
Attachment Icon41/VPUB-GT8/2/2023V/v chuyển trả hồ sơ Tiểu dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua thị xã Kỳ Anh
Attachment Icon276/CV-BCS14/12/2022Về khả năng cân đối nguồn vốn các dự án đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon86/BCĐ5152/12/2022V/v giao khảo sát, báo cáo thực trạng công tác đảm bảo an táng hài cốt liệt sĩ
Attachment Icon226/CV-BCS22/11/2022V/v xin ý kiến đối với các Nghị quyết về chính sách trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022 lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Attachment Icon282/VP-NL12/11/2022V/v bổ sung hồ sơ tham mưu xử lý kiến nghị của Cơ quan Quản lý quỹ phòng chống thiên tai về xử lý nguồn vốn quỹ phòng chống thiên tai
Attachment Icon240/VP-NL316/9/2022V/v chế độ phụ cấp khu vực tại các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp
Attachment Icon170/CV/BCĐ16/9/2022V/v triển khai thực hiện Báo cáo Sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 18/05/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .