Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết VĂn phòng UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Show details for bb
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Công vănCông văn
Hide details for Giấy mờiGiấy mời
Attachment Icon290/GM-UBND29/6/2021Họp rà soát một số nội dung về hỗ trợ đối với các hộ dân tại xã Kỳ Nam và thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước
Attachment Icon184/GM-VP7/4/2021Họp rà soát thống nhất tham mưu phương án chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch Tre nguồn Resort và Sapa tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon217/GM-VP22/3/2019Thay đổi thời gian họp thống nhất tham mưu Phương án bán đấu giá tài sản gắn liền với đất của 04 bến xe Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Kỳ Lâm
Attachment Icon210/GM-VP21/3/2019Họp thống nhất tham mưu Phương án bán đấu giá tài sản gắn liền với đất của 04 bến xe Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh, Hương Sơn,Kỳ Lâm
Attachment Icon6/GM-TCD11/6/2018Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018
Attachment Icon5/GM-TCD11/5/2018Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018
Attachment Icon4/GM-TCD11/4/2018Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018
Attachment Icon14/GM-TCD10/11/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 11/2017
Attachment Icon289/VP-CNTT28/9/2017Sử dụng một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại các huyện, thành phố, thị xã (Lịch chi tiết được đăng tải trên trang http://hscv.hatinh.gov.vn)
Attachment Icon12/GM-TCD11/9/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 9/2017
Attachment Icon11/GM-TCD10/8/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 8/2017
Attachment Icon10/GM-TCD10/7/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 7/2017
Attachment Icon9/GM-TCD9/6/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 6/2017
Attachment Icon6/GM-TCD11/5/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 5/2017
Attachment Icon5/GM-TCD11/4/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 4/2017
Attachment Icon59/GM-VP14/3/2017Họp các ngành liên quan về tiếp nhận tài sản; thực hiện việc cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của Trung tâm
Attachment Icon4/GM-TCD13/3/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 3/2017
Attachment Icon1/GM-TCD11/1/2017Tiếp dân định kỳ tháng 01/2017
Attachment Icon294/GM-UBND19/12/2016Làm việc với Hội đồng thẩm định cải cách hành chính năm 2016
Attachment Icon12/GM-TCD13/12/2016Tiếp công dân định kỳ tháng 12/2016
Attachment Icon264/GM-UBND5/12/2016Họp các ngành liên quan về Nhà khách Hương Sen
Attachment Icon7/GM-TCD11/7/2016Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 7/2016
Attachment Icon6/GM-TCD9/6/2016Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 6/2016
Attachment Icon88/GM-VP27/5/2016Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công cấp tỉnh, cấp sở
Attachment Icon74/GM-VP16/5/2016Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công cấp tỉnh, cấp sở

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .