Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết VĂn phòng UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Show details for bb
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Công vănCông văn
Show details for Giấy mờiGiấy mời
Hide details for Kế hoạchKế hoạch
Attachment Icon92/TTr-VP13/3/2023 V/v quyết định giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Attachment Icon274/KH-VP16/4/2019Thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ trong CBCCVCLĐ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Attachment Icon141/KH-UBND2/5/2018Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018
Attachment Icon38/KH-UBND2/2/2018Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018
Attachment Icon35/KH-VPUB31/1/2018V/v triển khai thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong CBCCVCLĐ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh
Attachment Icon13/KH-VPUB12/1/2018Công tác cải cách hành chính năm 2018
Attachment Icon333/KH-VPUB17/11/2017Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh
Attachment Icon147/KH-UBND3/5/2017Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017
Attachment Icon32/TTr-VP21/2/2017V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư
Attachment Icon20/TTr-VP7/2/2017V/v thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh
Attachment Icon12/KH-VPUB20/1/2016Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016
Attachment Icon350/KH-VPUB27/12/2014 Cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh năm 2015
Show details for Quyết địnhQuyết định
Show details for Thông báoThông báo
Show details for (Not Categorized)(Not Categorized)

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .