Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết VĂn phòng UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Show details for bb
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Công vănCông văn
Show details for Giấy mờiGiấy mời
Show details for Kế hoạchKế hoạch
Hide details for Quyết địnhQuyết định
Attachment Icon18/QĐ-HĐGDQPAN8/3/2023V/v triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Attachment Icon12/QĐ-HĐTĐ23/2/2023Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon10/QĐ-TCTĐA0616/2/2023Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát việc triển khai các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ
Attachment Icon88/QĐ-BCĐ2/12/2022 Về việc giao quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon85/QĐ-UBND30/11/2022V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh)
Attachment Icon83/QĐ-HĐGDQPAN19/11/2022Về việc giao chỉ tiêu cử đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2023
Attachment Icon63/QĐ-TCT15/9/2022Thành lập Đoàn kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Attachment Icon58/QĐ-UBND17/8/2022Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Attachment Icon303/QĐ-TBATANM29/7/2022Thành lập Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon41/QĐ-HĐXT8/7/2022Về việc phê duyệt phương thức chấm điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
Attachment Icon168/QĐ-VPUB1/7/2022Về việc ủy nhiệm giải quyết công việc trong thời gian Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đi công tác
Attachment Icon36/QĐ-BCĐ21/6/2022Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng đô thị văn minh và Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon33/QĐ-BCĐ8/6/2022Về việc giải thể, chấm dứt nhiệm vụ của Ban Điều hành Khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê tại Khu Kinh tế Vũng Áng của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
Attachment Icon30/QĐ-HĐTĐ3/6/2022V/v thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định ngành nghề tỉnh cần đào tạo,thu hút và hỗ trợ sau tuyển dụng
Attachment Icon129/QĐ-UBND2/6/2022Về việc thành lập Tổ công tác tham mưu đỡ đầu thôn 8, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê xây dựng nông thôn mới
Attachment Icon27/QĐ-HĐGDQPAN2/6/2022Về việc triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 10 năm 2022
Attachment Icon24/QĐ-HĐXT24/5/2022Về việc thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
Attachment Icon114/QĐ-VP20/5/2022Về việc thay đổi công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon22/QĐ-HĐGDQPAN28/4/2022V/v triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Attachment Icon14/QĐ-BCĐ6/4/2022 Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon12/QĐ-HĐGDQPAN7/3/2022 Về việc triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh
Attachment Icon25/QĐ-UBND8/2/2022Về việc Ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ điện tử của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3/QĐ-HĐGDQPAN14/1/2022Về việc giao chỉ tiêu đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2022

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .