Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Quyết định QPPL
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 39/ 2021/QĐ-UBND
Ngày ký 24/09/2021
Người ký Võ Trọng Hải
Trích yếu V/v sửa đổi một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

QPPL39.signed.pdf 837(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .