Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy mời
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 439/ GM-UBND
Ngày ký 09/11/2020
Người ký Lê Minh Đạo
Trích yếu Họp nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; phương án xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Giấy mời   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

GM439.signed.pdf 92(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .