Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy mời
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 427/ MH-UBND
Ngày ký 19/09/2011
Người ký Phan Đình Nghiệm
Trích yếu Về việc nghe Hội khuyến học tỉnh nghe báo cáo hệ thống tổ chức Hội; công tác khuyến học, khuyến tài, và xã hội hóa giáo dục trong thời gian qua, phương hướng trong thời gian tới
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Giấy mời   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

GM 427MH-UBND.pdf 39(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .