Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy mời
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 163/ GM-UBND
Ngày ký 20/05/2020
Người ký Lê Minh Đạo
Trích yếu Họp nghe báo cáo, xử lý vướng mắc về Tiểu dự án thành phần Khắc phục, sửa chữa tuyến đê Hữu Nghèn, huyện Thạch Hà và triển khai chuẩn bị đầu tư Tiểu dự án 2 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập - WB8
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Giấy mời   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

GM163.signed.pdf 95(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .