Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy mời
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 431/ GM-UBND
Ngày ký 04/11/2020
Người ký Phạm Xuân Phú
Trích yếu Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Quán triệt triển khai Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Giấy mời   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

GM431.pdf 520(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .