Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết SLBN-Hiến pháp
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1/
Ngày ký 01/01/60
Người ký Hồ Chí Minh
Trích yếu Hiến pháp năm 1960
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phần loại Hiến pháp   
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

HP1QH 1959.doc 82(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .