Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết SLBN-Hiến pháp
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 248/
Ngày ký 19/12/80
Người ký Trường Chinh
Trích yếu Hiến pháp năm 1980
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phần loại Hiến pháp   
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

HP248QH.doc 131(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .