Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Show details for bb
Show details for Báo cáoBáo cáo
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon527/BC-UBND27/11/2023Kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2023
Attachment Icon538/VPUB24/11/2023Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon554/GM-UBND20/11/2023Tài liệu họp giao ban UBND tỉnh (theo GM 552) gửi THÀNH VIÊN UBND tỉnh - (gửi bổ sung nội dung 11)
Attachment Icon432/BC-UBND28/9/2023Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon404/BC-UBND20/9/2023V/v báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon356/BC-UBND24/8/2023Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính Tháng 8 năm 2023
Attachment Icon333/UBND-NC24/8/2023Về nhu cầu biên chế giáo viên năm học 2023-2024
Attachment Icon332/BC-UBND2/8/2023Kết quả thực hiện Nghị quyết 102/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Attachment Icon232/BC-UBND22/6/2023Sơ kết 03 năm thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon226/BC-UBND14/6/2023Việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm cho thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2022
Attachment Icon226/BC-UBND14/6/2023Việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm cho thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2022
Attachment Icon215/BC-UBND9/6/2023Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2022
Attachment Icon515/BC-UBND26/12/2022Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon509/BC-UBND20/12/2022Cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon507/BC-UBND20/12/2022Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Attachment Icon506/BC-UBND20/12/2022Công tác chủ quản báo chí năm 2022
Attachment Icon462/BC-UBND25/11/2022Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 10 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Attachment Icon461/BC-UBND24/11/2022Tài chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
Attachment Icon455/BC-UBND22/11/2022Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, đấu tranh PCTN năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Attachment Icon455/BC-UBND21/11/2022Công tác bảo vệ môi trường năm 2022
Attachment Icon402/BC-UBND24/10/2022Cung cấp thông tin phục vụ Tổ chức hội thảo với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển trong thực hiện Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon392/BC-UBND14/10/2022Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Attachment Icon262/BC-UBND10/10/2022Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023
Attachment Icon372/BC-UBND4/10/2022Đối tượng và chính sách sử dụng người biết tiếng dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng DTTS tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Attachment Icon296/BC-UBND27/7/2022Báo cáo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon250/BC-UBND11/7/2022 Tình hình và kết quả giải quyết vụ việc ngừng việc tập thể của một số công nhân tại Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh
Attachment Icon243/BC-UBND5/7/2022Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .